MOTOVISION SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Przeprowadzenie prac badawczych wraz ich wdrożeniem, w zakresie konstrukcji oraz technologii produkcji wycieraczek samochodowych”

Cele projektu

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy poprzez działania mające na celu dostosowanie oferty do wymagań panujących na rynku oraz pozyskanie nowych odbiorców, dzięki realizacji prac badawczych oraz ich wdrożeniu.

Realizowany projekt obejmuje przeprowadzenie badań w zakresie opracowania nowego produktu w postaci wycieraczek samochodowych oraz innowacyjnej metody ich produkcji. Główną zaletą, która będzie odróżniać produkt opracowany w ramach projektu od dostępnych na rynku, są korzystne cechy konstrukcyjne, zapewniające lepsze spasowanie elementów konstrukcyjnych. Wysoki poziom innowacyjności produktu, wdrożonego dzięki pracom badawczym, umożliwi rozszerzenie grona klientów oraz wpłynie na zwiększenie poziomu konkurencyjności na rynku.

Główny cel projektu będzie miał odzwierciedlenie we wskaźnikach rezultatu wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

Wartość projektu: 3 198 132,18,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 171 991,24 PLN